[1]
กรรณนุชส., “ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย”, AEJ, vol. 16, no. 2, pp. 65-95, 1.