(1)
Phontip ก.; Meemana พ.; Yuenyaw ส. The Presentation of Moral Community on Kap Serng Bang Fai. AJMBU 2019, 9, 473-483.