[1]
โรจน์รุ่งสัตย์ พ., ฉิมทัต ส., ชุ่มจิตต์ จ. and ปัตพี ก. 2015. การสร้างคู่มือสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 2 (Nov. 2015), 16–27.