[1]
มุขรักษ์ ท. 2015. กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 185–194.