[1]
ธูปกระจ่าง ต. 2016. ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 78–96.