[1]
ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ. and ศิริวงศ์ พ. 2017. การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 8, 1 (Jul. 2017), 84–105.