(1)
นาคลังกา ก.; รองทอง ณ.; สังฆมาศ ค.; โถสุวรรณจินดา ว.; โฆษิตพิพัฒน์ อ.; วิริยะวิทย์ ณ.; จันทร์ควง พ. THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR LADPRAO CANAL COOPERATIVES COMMUNITY FUND. AJPU 2018, 9, 120-133.