(1)
กัลปดี ว.; ประสิทธิ์ผล ว.; ลู่โรจน์เรือง ว. การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. AJPU 2015, 4, 148-158.