(1)
มุขรักษ์ ท. กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. AJPU 2015, 5, 185-194.