(1)
ธูปกระจ่าง ต. ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย. AJPU 2016, 6, 78-96.