(1)
เศรษฐโชติสมบัติ ณ. ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. AJPU 2017, 8, 116-127.