(1)
เนียมคำ ส. รำตรวจพลวิรุญจำบัง. AJPU 2017, 8, 253-264.