(1)
ตันติวุุฒิไกร ส. แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา. AJPU 2017, 8, 134-143.