(1)
ศรีเกรียงทอง ณ.; จันทึก ธ.; ศิริวงศ์ พ. การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. AJPU 2017, 8, 84-105.