(1)
ผลสะอาด ธ. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง. AJPU 2017, 8, 44-54.