(1)
จิตนุพงศ์ ว. ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. AJPU 2017, 8, 280-287.