[1]
ลือชา ธ., นันทเพ็ชร ก., and ไกรวาส ก., “Happiness at work enhancement for municipality city officers model”, AJPU, vol. 9, no. 2, pp. 134–152, Jul. 2018.