[1]
จันทร์ควง พ. and นาคลังกา ก., “A STUDY ON RICE PRODUCTION AND PROCESSING FOR CONSUMPTION IN TAMBOLTHADINDUM AMPHORE CHAIBADARN LOPBURI PROVINCE”, AJPU, vol. 10, no. 1, pp. 238–248, Apr. 2019.