[1]
อุดม จ. . ., สัจเดย์ ห. ., and หุตะเจริญ ร. . ., “THE DEVELOPMENT LEARNING MODULE FOR SUSTAINABLE STRATEGY AND SUSTAINABILITY CITY PLANNING”, AJPU, vol. 11, no. 1, pp. 67–79, Oct. 2019.