[1]
อำนาจกิจเสรี ธ., “คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 79–90, Nov. 2015.