[1]
กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว., and ลู่โรจน์เรือง ว., “การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด”, AJPU, vol. 4, no. 1, pp. 148–158, Nov. 2015.