[1]
มุขรักษ์ ท., “กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี”, AJPU, vol. 5, no. 2, pp. 185–194, Nov. 2015.