[1]
ธูปกระจ่าง ต., “ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย”, AJPU, vol. 6, no. 1, pp. 78–96, Apr. 2016.