[1]
เศรษฐโชติสมบัติ ณ., “ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 116–127, Jul. 2017.