[1]
ทองมา ธ., “การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 128–150, Jul. 2017.