[1]
เนียมคำ ส., “รำตรวจพลวิรุญจำบัง”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 253–264, Aug. 2017.