[1]
ผดุงสุทธิ์ ส., “ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 306–320, Aug. 2017.