[1]
สิทธิชัย ว. ร. ธ., “แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 204–216, Aug. 2017.