[1]
ตันติวุุฒิไกร ส., “แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 134–143, Aug. 2017.