[1]
ศรีเกรียงทอง ณ., จันทึก ธ., and ศิริวงศ์ พ., “การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง”, AJPU, vol. 8, no. 1, pp. 84–105, Jul. 2017.