[1]
ผลสะอาด ธ., “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง”, AJPU, vol. 8, no. 2, pp. 44–54, Aug. 2017.