การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของโรงแรมในประเทศไทย เพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy