[1]
ทอนไชย ฐ., ศรีพรหม ณ., ศรีพรหม น., ซุ่ยยัง ป., เดชทิพย์พรพงศ์ ห. และ เจริญวิริยะกุล ศ. 2018. กลไกการทำงานของบิทคอยน์. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 100–110.