[1]
นีรพัฒนกุล ด. 2020. การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 9, 1 (มิ.ย. 2020), 103–104.