[1]
จรรยาภรณ์พงษ์ ม., คุณปลื้ม ณ., ใจดี ว. และ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พ. 2020. การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 52–65.