(1)
ทอนไชย ฐ.; ศรีพรหม ณ.; ศรีพรหม น.; ซุ่ยยัง ป.; เดชทิพย์พรพงศ์ ห.; เจริญวิริยะกุล ศ. กลไกการทำงานของบิทคอยน์. Bus. J. of Burapha manag. 2018, 7, 100-110.