(1)
ปสันน์สิริคุณ ธ.; พึ่งบางกรวย จ. ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. Bus. J. of Burapha manag. 2017, 6, 30-42.