(1)
จรรยาภรณ์พงษ์ ม.; คุณปลื้ม ณ.; ใจดี ว.; เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พ. การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่. Bus. J. of Burapha manag. 2020, 9, 52-65.