[1]
ศรีสุวรรณ ส. และ เดชมิตร บ., “แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–13, มิ.ย. 2019.