[1]
ทอนไชย ฐ., ศรีพรหม ณ., ศรีพรหม น., ซุ่ยยัง ป., เดชทิพย์พรพงศ์ ห., และ เจริญวิริยะกุล ศ., “กลไกการทำงานของบิทคอยน์”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 100–110, มิ.ย. 2018.