[1]
โรจนกร อ., “ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ธ.ค. 2019.