[1]
นีรพัฒนกุล ด. ., “การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 103–104, มิ.ย. 2020.