[1]
จรรยาภรณ์พงษ์ ม., คุณปลื้ม ณ., ใจดี ว., และ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พ., “การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 52–65, ธ.ค. 2020.