Return to Article Details การเลือกอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของ ตลาดท่องเที่ยวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF