กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล