[1]
ฺBoonsod S. 2019. บทบาทของนักกฎหมายไทยกับการรัฐประหารเพื่อนำมาสู่ระบอบเผด็จการ:ศึกษากรณีรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557. CMU Journal of Law and Social Sciences. 12, 2 (ธ.ค. 2019), 123–156.