[1]
จอมมูล ร. 2020. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 1–23.