[1]
ศึกษากิจป., อําพนกิจวิวัฒน์ว., สุเมธวานิชย์ส., ตนบุญเ. และ ทรรศนกุลพันธ์ท. 2020. สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 54-77.