[1]
ศรีวิชัย ว. 2020. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 78–101.