[1]
คุ้มแพทย์ ณ. 2020. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 1 (มิ.ย. 2020), 24–53.